دکتر ناهید ثامتی

درباره پزشک

دکتر ناهیدثامتی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان  مسول فنی کلینیک مشاوره باران مهربانی دارای پروانه اشتغال حرفه ای وتخصصی از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور به شماره ۱۷۶۸۷ . ۲۸ سا ل سابقه تدریس در دانشگاه و مشاوره تخصصی در امر خانواده وزوج درمانی مشاوره ازدواج وطلاق، اختلالات خلقی واضطرابی ، اختلالات ارتباطی ( درون فردی ،بین فردی )

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 14:00 - 19:00 درخواست وقت ملاقات
  • عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
  • مسول فنی کلینیک مشاوره باران مهربانی
  • دارای پروانه اشتغال حرفه ای وتخصصی از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره کشور به شماره ۱۷۶۸۷
  • . ۲۸ سا ل سابقه تدریس در دانشگاه و مشاوره تخصصی در امر خانواده وزوج درمانی
  • مشاوره ازدواج وطلاق، اختلالات خلقی واضطرابی ، اختلالات ارتباطی ( درون فردی ،بین فردی )