دکتر مروارید سفری وصال

درباره پزشک

روانشناس و متخصص علوم شناختی فعالیت در زمینه های نقشه برداری مغزی QEEG, نوروفیدبک و بیوفیدبک توانبخشی شناختی در حوزه های توجه و حافظه اختلال کم توجهی , بیش فعالی ADHD اختلال یادگیری ویژه SLD درمان شناختی رفتاری افسردگی و اضطراب مدرس خانواده با کد ۹۶۱۲۲۱۰۰۷ مدرس دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک 4 واحد 101 موسسه باران مهربانی درخواست وقت ملاقات
سه شنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک 4 واحد 101 موسسه باران مهربانی درخواست وقت ملاقات
  • روانشناس و متخصص علوم شناختی
  • فعالیت در زمینه های نقشه برداری مغزی QEEG, نوروفیدبک و بیوفیدبک
  • توانبخشی شناختی در حوزه های توجه و حافظه
  • اختلال کم توجهی , بیش فعالی ADHD
  • اختلال یادگیری ویژه SLD
  • درمان شناختی رفتاری افسردگی و اضطراب
  • مدرس خانواده با کد ۹۶۱۲۲۱۰۰۷
  • مدرس دانشگاه