دکتر ماهرخ حسن زادگان

درباره پزشک

روانشناس تربیتی مدرس دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش،عضو کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش مدیر و موسس مرکز باران مهربانی تهران محقق و پژوهشگر آسیب های اجتماعی متخصص شخصیت شناسی، زوج درمانگر مشاوره قبل از ازدواج، تحلیل رفتار متقابل ،روابط درون فردی و میان فردی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک 4 واحد 101 موسسه باران مهربانی درخواست وقت ملاقات
یکشنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک 4 واحد 101 موسسه باران مهربانی درخواست وقت ملاقات

روانشناس تربیتی
مدرس دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش،عضو کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش
مدیر و موسس مرکز باران مهربانی تهران
محقق و پژوهشگر آسیب های اجتماعی
متخصص شخصیت شناسی، زوج درمانگر
مشاوره قبل از ازدواج، تحلیل رفتار متقابل ،روابط درون فردی و میان فردی