دکترجعفر ثمری صفا

درباره پزشک

مشاوره ازدواج وجوانان و مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی وانتخاب رشته اجرا و تفسیر آزمون های روانی(استعداد یابی،شخصیت،هوس، رغبت، اختلالات) معرفی کوتاه از جعفر ثمری صفا: 🔸عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 🔸عضو انجمن مشاوره ایران 🔸دانش آموخته مشاوره و مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی 🔸 دکتری تخصصی مشاوره مدرس دانشگاه های علامه طباطبایی و آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دانشکده غیرانتفاعی رفاه ▫️مشاور کلینیک باران مهربانی ▫️مشاور ومدیر سامانه مشاورکمک ▫️مدیرمسؤل فصلنامه علمی_تخصصی پژوهش های کاربردی درمشاوره ▫️مدرس کارگاه های تخصصی مشاوره تحصیلی و ازدواج ▫️ سابقه همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی سابقه همکاری با مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی سابقه همکاری آموزش و پرورش تهران و البرز و هرمزگان سابقه همکاری ▫️سابقه همکاری با جهاد دانشگاهی تهران (مشاور و مدرس)

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک چهار واحد صد و یک درخواست وقت ملاقات
یکشنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک چهار واحد صد و یک درخواست وقت ملاقات
سه شنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک چهار واحد صد و یک درخواست وقت ملاقات
چهارشنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک چهار واحد صد و یک درخواست وقت ملاقات
پنج شنبه 14:00 - 19:00 تهران اشرفی اصفهانی گلستان 26 پلاک چهار واحد صد و یک درخواست وقت ملاقات

مشاوره ازدواج وجوانان و مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی وانتخاب رشته
اجرا و تفسیر آزمون های روانی(استعداد یابی،شخصیت،هوس، رغبت، اختلالات)
معرفی کوتاه از جعفر ثمری صفا:
🔸عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
🔸عضو انجمن مشاوره ایران
🔸دانش آموخته مشاوره و مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی
🔸 دکتری تخصصی مشاوره
مدرس دانشگاه های علامه طباطبایی و آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دانشکده غیرانتفاعی رفاه
▫️مشاور کلینیک باران مهربانی
▫️مشاور ومدیر سامانه مشاورکمک
▫️مدیرمسؤل فصلنامه علمی_تخصصی پژوهش های کاربردی درمشاوره
▫️مدرس کارگاه های تخصصی مشاوره تحصیلی و ازدواج
▫️ سابقه همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
سابقه همکاری با مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی
سابقه همکاری آموزش و پرورش تهران و البرز و هرمزگان
سابقه همکاری
▫️سابقه همکاری با جهاد دانشگاهی تهران (مشاور و مدرس)

سابقه همکاری با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران
▫️سابقه همکاری با موسسات معتبر مشاوره تحصیلی
و…

دارای ۳ کتاب علمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی- پژوهشی و کنفرانسی

 

(روزهای حضور در مرکز: شنبه، یکشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و پنج شنبه)