منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و مشاوره

منابع  کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

در این مطلب منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و تفاوت این دو گرایش که از گرایش های رشته پر متقاضی روانشناسی هستند  همچنین  به منابع ارشد رشته مشاوره که  نیز از جمله رشته های پرطرفدار و اصلی در بین داوطلبین کنکور می باشد را خواهیم خواند؛  

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی: معرفی گرایش بالینی

حوزه های مربوط به شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاری ها و راه های پیشگیری از آنها بر اساس علوم روانشناسی.

آموزش های مربوطه در کارشناسی ارشد:

راه های ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری.

بین داوطلبین برای ورود به روانشناسی بالینی رقابت زیادی مشاهده می شود و رشته محبوبی در بین دانشجویان است.

 حوزه های کاری آینده:

کار درمانی شامل: تشخیص و درمان بیماری های مختلف روانی در زمینه های مختلف، کار با معتادین، درمانهای گروهی، مشاوره و …

کارهای آموزشی و پژوهشی در مراکز مختلف آموزشی، برگزاری کارگاههای آموزشی و …

برخی دروس گرایش روانشناسی بالینی: 

روان شناسی رشد پیشرفته، آسیب شناسی پیشرفته، فنون مصاحبه تشخیصی، کاربرد روشهای روان درمانی و…

برای تعیین وقت مشاوره کلیک کنید.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی: معرفی گرایش عمومی

شناخت مسائل روان شناسی، علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روان شناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روان شناسی در مسائل روانی – اجتماعی

حوزه های کاری آینده:

کارهای پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی در مراکز مختلف آموزشی 

دریافت مجوز برای کارهای درمانی با احراز شرایط

برخی دروس گرایش روانشناسی عمومی:

انگیزش و هیجان، روان شناسی احساس و ادراک، روان شناسی کودکان استثنایی، پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی و…

برای تعیین وقت مشاوره کلیک کنید.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

تفاوت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با عمومی:

⭕️اصول روانشناسی بالینی (ویژه گرایش بالینی)
✅ اصول روانشناسی بالینی فیرس (ویرایش جدید)
✅ کمک آموزشی

منابع ارشد روانشناسی بالینی-اصول روانشناسی بالینی(ویژه گرایش بالینی)

⭕️ آسیب شناسی روانی و روان شناسی کودکان استثنایی و مرضی کودک

✅ آسیب شناسی روانی هالجین، ترجمه سیدمحمدی بر اساس 5-DSM،
✅خلاصه روانپزشکی کاپلان بر اساس 5-DSM،
✅روانشناسی کودکان استثنائی میلانی فر، یا روانشناسی کودکان استثنایی کاکاوند

✅روانشناسی کودکان استثنایی کافمن و هالاهان، ترجمه جوادی.

منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی-آسیب شناسی روانی و روان شناسی کودکان استثنایی و مرضی کودک

⭕️روانشناسی رشد
✅ روانشناسی ژنتیک منصور،
✅نظریه های رشد کربن، ترجمه خویی نژاد،
✅روانشناسی رشد لورا برک، ترجمه سید محمدی

منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی-روانشناسی رشد

⭕️زبان تخصصی
✅ طالب زاده، انتشارات جهش
✅ یا متون تخصصی، کیانوش هاشمیان یا سیدمحمدی.

منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی-زبان تخصصی

⭕️علم النفس
✅کتاب احدی و بنی جمال
✅مدرسان شریف

علم انفس منابع ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

⭕️روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
✅ انگیزش و هیجان، کریم خداپناهی
✅روانشناسی فیزیولوژیک، خداپناهی
✅روانشناسی فیزیولوژیک، جیمز کالات، ترجمه پوران پژوهش

منابع ارشد روانشناسی عمومی و بالینی-روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

⭕️روانشناسی عمومی (ویژه گرایش عمومی)‌‌
✅هیلگارد
✅خلاصه مباحث از انتشارات سارد

منابع ارشد روانشناسی عمومی-روانشناسی عمومی (ویژه گرایش عمومی)‌‌

⭕️آمار و روش تحقیق
✅مبانی نظری و عملی در پژوهش، دلاور
✅آمار و احتمالات کاربردی، دلاور
✅کمک آموزشی مدرسان شریف

منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی-آمار و روش تحقیق

در فهرست دروس مطالعاتی گرایش عمومی ارشد  دروس عملی درمانی درج نشده است.

ضرایب دروس در گرایش های مختلف:

ضرایب دروس در گرایش های مختلف روانشناسی

منابع کارشناسی ارشد مشاوره ۱۴۰۰

رشته مشاوره از جمله رشته های پرطرفدار و اصلی در بین داوطلبین کنکور می باشد. در این قسمت منابع کارشناسی ارشد مشاوره ۱۴۰۰ معرفی خواهد شد.

رشته مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد دارای جهار گرایش است:

خانواده

شغلی

مدرسه

توانبخشی

ضرایب دروس در گرایش های مختلف رشته مشاوره:

به علت تنوع گرایش رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد، داوطلبان ابتدا در یک مجموعه امتحانی شرکت می‌کنند و سپس در زمان انتخاب رشته، گرایش خود را تعیین می‌کنند. رشته مشاوره نیز در مقطع کارشناسی ارشد شامل چهار گرایش است که در یک کد ضریب دسته بندی شده اند، بدین معنا که همه دروس در این گرایش ها، دارای ضرایب ثابتی هستند.

معرفی دروس گرایش های مشاوره در کارشناسی ارشد:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مشاوره علاوه بر دروس مشترک بین چهار گرایش مشاوره باید واحدهای تخصصی مربوط به هر گرایش را بگذرانند.

۱.مشاوره خانواده

دروس مشترک بین چهار گرایش مشاوره ارشد:

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روش مشاوره گروهی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

واحدهای تخصصی شامل:نظریه ها و روش های مشاوره خانواده، سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده، کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج، کارورزی در مشاوره خانواده و…

۲.مشاوره شغلی

دروس مشترک بین چهار گرایش مشاوره ارشد:

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روش مشاوره گروهی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

واحدهای تخصصی این گرایش شامل:

سازماندهی و مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، نظریه ها و روش های مشاوره شغلی، تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره شغلی، کارورزی در مشاوره شغلی و…

۳.مشاوره مدرسه

دروس مشترک بین چهار گرایش مشاوره ارشد:

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روش مشاوره گروهی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

واحدهای تخصصی این گرایش شامل:

اصول و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی، روابط و مناسبات انسانی در مشاوره مدرسه، خدمات مشورتی در مدرسه، کارورزی در مشاوره مدرسه و…

۴.مشاوره توانبخشی

دروس مشترک بین چهار گرایش مشاوره ارشد:

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی، نظریه ها و روش مشاوره گروهی، نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

واحدهای تخصصی این گرایش شامل:

مشاوره بحران، مشاوره با سالمندان ، مشاوره با معتادان، کارورزی در مشاوره توانبخشی و…

منابع کارشناسی ارشد مشاوره ۱۴۰۰

زبان عمومی وتخصصی:

عمومی:۵۰۴ وازه ضروری، ۴۵۰ وازه تافل

تخصصی:متون روانشناسی به زبان انگلیسی، طالب زاده، انتشارات جهش

منبع زبان عمومی و تخصصی ارشد مشاوره

نظریه های مشاوره و رواندرمانی:

۱=نظریه های رواندرمانی ومشاوره، شارف، ترجمه فیروزبخت، نشر رسا.

۲=نظریه وکاربست مشاوره وروان درمانی، جرالد کوری

(اولویت سوم می باشد در صورت وجود زمان مطالعه نمایید)

۳=نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی و ناصری، نشر مرکز دانشگاهی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

درس روانشناسی شخصیت:

۱=نظریه های شخصیت، فیست، انتشارات روان.

۳=شخصیت ونظریه وپژوهش، لارنس پروین،الیورجان، ترجمه کدیور

(فیست منبع اصلی می باشد و این منبع در صورت وجود زمان مطالعه شود)

۴=کمک اموزشی؛ مدرسان

روانشناسی شخصیت

کاربردآزمون های روانی:

۱=آزمون های روانی، ابولفضل کرمی، انتشارات روان سنجی.

۲=جزوه و بانک تست گروه اموزشی دکترجعفری، گرداورنده: جعفرثمری صفا( ویرایش سال ۹۹)

۳=ازمون های روانی، گنجی، ساولان

۴=روانشناسی وسنجش هوش، دکترهمزه گنجی، نشر سالاوان

کاربرد آزمون های روانی

آمار و روش تحقیق:

۱=مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور، انتشارات رشد یا ویرایش

۲=احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، انتشارات رشد

۳=آمار و روش تحقیق( جدید ترین چاپ)، مدرسان شریف

آمار و روش تحقیق

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره:

۱=روش ها و فنون مشاوره، دکترعبدالله شفیع آبادی، انتشارات کتاب فکرنو

۲=مهارت های پایه و پیشرفته درمشاوره و روان درمانی، سیمین حسینیان وآناهیتاکولایی، انتشارات کمال تربیت

۳=مفاهیم بنیادی وتخصصی در مشاوره، دیویدگلدارد، انتشارات کمال تربیت

۴=راهنمایی ومشاوره شغلی حرفه ای و نظریه ای انتخاب شغل، دکترعبدالله شفیع آبادی، انتشارات رشد

۵=مهارتهای عملی مشاوره، گلدارد و گلدارد، انتشارات سمت

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

مبانی راهنمایی و مشاوره:

۱=مبانی راهنمایی و مشاوره، شفیع آبادی و نوابی نژاد، نشر سمت

۲=پویایی گروه ومشاوره گروهی، دکترعبدالله شفیع آبادی، انتشارات رشد

۳= جزوه کمک آموزشی

مبانی راهنمایی و مشاوره

در این نوشته با منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و مشاوره آشنا شدیم؛ داوطلبان عزیز می توانید جهت آشنایی یشتر با منابع ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و مشاوره و اولویت بندی برای مطالعه این منابع  در صورت کمبود وقت با ما در تماس باشید. جهت رزرو وقت می توانید از طریق شماره تلفن 09351333907 هماهنگی لازم را انجام دهید.

✍️جعفر ثمری صفا

کاندیدای دکتری مشاوره تخصصی و متخصص مشاوره تحصیلی مرکز باران مهربانی تهران

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.http://Instagram.com/Baranmehrabaniclinic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *