اختلالات شخصیت و انواع آن در روانشناسی

اختلال شخصیت چیست؟

اختلال شخصیت نوعی اختلال روانی است که الگوی فکر، عملکرد و رفتار فرد در آن ناسالم میشود. فرد مبتلا به اختلال شخصیت برای درک و همذات پنداری با موقعیت و اشخاص به مشکل برمی خورد. این امر منجر به محدودیت و مشکلات جدی در روابط، فعالیت های اجتماعی، کار و مدرسه میشود. انواع اختلالات شخصیت شامل 3 دسته می شوند.
• گاهی ممکن است متوجه نشوید که دچار اختلال شخصیت هستید چون نحوه ی تفکر و رفتار برای خودتان طبیعی به نظر میرسد و به خاطر چالش های پیش رو دیگران را سرزنش میکنید.
• معمولا اختلال شخصیت در سال های نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع میشود.
اختلال شخصیت انواع مختلفی دارد. با رسیدن سن فرد به میانسالی از شدت برخی از انواع اختلالات  شخصیت کاسته میشود.
در مورد شخصیت شناسی بیشتر بخوانید.

اختلال شخصیت _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

علائم اختلال شخصیت

انواع اختلالات شخصیت براساس علائم و ویژگی های مشابه به سه گروه دسته بندی می شود. بسیاری از افراد مبتلا به یک اختلال شخصیت علائم و نشانه های دست کم یک اختلال شخصیت دیگر را نیز از خود نشان دهند. حتما نباید تمام علائم و نشانه های یک اختلال در فرد دیده شود تا این اختلال را در او تشخیص دهیم. انواع اختلالات شخصیت را در زیر بخوانید.

دسته ی اول انواع اختلالات شخصیت

ویژگی این دسته، رفتار یا تفکر عجیب و غیر عادی است. اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی جزو این دسته هستند.

اختلال شخصیت پارانوید

اختلال شخصیت پارانوئید _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

•بی اعتمادی و شک دائم به دیگران و مقاصد آنها

•باور غیر منطقی به اینکه دیگران سعی دارند او را فریب دهند یا به او آسیب برسانند.
• به وفاداری یا قابل اعتماد بودن دیگران شک بی مورد دارد.
•تردید در اعتماد به دیگران به خاطر ترس منطقی از اینکه دیگران از اطلاعات محرمانه علیه  شما استفاده کنند.

•موقعیت های  بی خطر را توهین یا حمله ی شخصی تلقی میکنند.
•واکنش خشونت آمیز یا متخاصم نسبت به رفتاری که به باورشان توهین یا تحقیر است.
•میل به کینه ورزی
•شک بی دلیل و مداوم به عدم وفاداری همسر یا شریک جنسی

اختلال شخصیت اسکیزوئید

•بی میلی به روابط اجتماعی و فردی، ترجیح میدهد تنها باشد.
•محدوده ی بروز احساسات این فرد کم است.
•نمی تواند از اکثر فعالیت ها لذت ببرد.
•متوجه سرنخ های عادی اجتماعی نمیشود.
•ظاهر سرد یا بی تفاوت نسبت به دیگران
•کم میلی یا بی میلی به برقراری رابطه ی جنسی

اختلال شخصیت اسکیزوئید _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

•لباس، افکار، باور، گفتار یا رفتار عجیب و غریب
•تجربه ی ادراک عجیب، مثل شنیدن صدایی که نامتان را صدا میزند.
•خنثی بودن از نظر عاطفی یا واکنش نامناسب عاطفی.
•اضطراب اجتماعی و نداشتن رابطه ی صمیمانه یا راحت نبودن با برقراری روابط دوستانه
•واکنش بی تفاوت، نا مناسب یا مشکوک به دیگران
•《تفکر جادویی》. فرد باور دارد که با افکار خود میتواند روی اشخاص و رویداد ها تاثیر بگذارد.
•باور به اینکه یک سری اتفاقات تصادفی فقط برای شخص شما پیغام به خصوصی دارد.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

جهت رزرو وقت با روانشناسان ما کلیک کنید.

دسته ی دوم انواع اختلالات شخصیت

ویژگی این دسته رفتار یا تفکر نمایشی، بیش از اندازه عاطفی یا غیر قابل پیش بینی است. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته جزو این دسته است.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

•اهمیت ندادن به نیاز ها و احساسات دیگران
•مرتب دروغ میگوید، دزدی میکند، از نام مستعار استفاده میکند و دیگران را سر کار میگذارد.
•مدام با قانون به مشکل برمی خورد.
•تخطی از حقوق دیگران
•رفتار پرخاشگرانه و اغلب خشونت آمیز
•اهمیت ندادن به امنیت خود یا دیگران
• بدون فکر رفتار می کند.
•بی مسئولیتی
•عدم پشیمانی از رفتار

اختلال شخصیت ضد اجتماعی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت مرزی

•رفتار پرخطر و بدون فکر، مثل رابطه ی جنسی پرخطر، قمار یا پرخوری
•تصویری که از خود دارد متزلزل و بی ثبات است.
•روابط دشوار و بی ثبات
•دمدمی مزاج، اغلب در واکنش به استرس میان فردی
•رفتار خودکشی یا تهدید به خودآزاری
• شدیدا ترس  از تنهایی یا ترک شدن دارد.
•احساس پوچی مداوم
•بروز خشم به صورت شدید و متناوب
•پارانویای مقطعی به خاطر استرس

جهت رزرو وقت با روانشناسان ما کلیک کنید.

اختلال شخصیت مرزی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت نمایشی

•مدام به دنبال جلب توجه است.
•رفتار نمایشی، عاطفی یا جنسی از خود نشان می دهد تا توجه بگیرد.
•نظرات قدرتمند دارد اما جزئیات یا حقایق زیادی پشت حرف هایش نیست.
•به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار میگیرد.
•احساساتش سطحی است و مدام تغییر میکند.
•نگرانی بیش از حد نسبت به ظاهر
•فکر میکند رابطه اش با دیگران بسیار صمیمانه است درصورتی که اینطور نیست.

اختلال شخصیت نمایشی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت خودشیفته

•باور به خاص و مهم تر بودن از دیگران
•فانتزی قدرت، موفقیت و جذابیت
•در توجه به نیاز و احساسات دیگران ناتوان است.
•در استعداد و دستاورد های خود اغراق میکند.
•مدام انتظار تحسین و تمجید دارد.
•تکبر
•توقع غیر منطقی برای دریافت لطف و مزیت، اغلب از دیگران سوء استفاده میکند.
•به دیگران حسادت میکند یا فکر میکند دیگران به او حسادت میکنند.

اختلال شخصیت خودشیفته _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

جهت رزرو وقت با روانشناسان ما کلیک کنید.

دسته ی سوم انواع اختلالات شخصیت

رفتار یا تفکر مضطربانه و دلهره آور از ویژگی های دسته ی سوم است. اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی جزو این دسته قرار میگیرند.

اختلال شخصیت اجتنابی

•بسیار به انتقاد یا طرد شدن حساس است.
•احساس ناکافی بودن، جذاب یا مهم نبودن می کند.
•از فعالیت های عملی که به برقراری رابطه با دیگران نیاز دارد می پرهیزد.
•منزوی است و از موقعیت های اجتماعی واهمه دارد.
•از انجام فعالیت های جدید یا دیدار با غریبه ها می گریزد.
•در شرایط اجتماعی و روابط شخصی به شدت خجالتی است.
•ترس از مورد تایید واقع نشدن، شرمندگی یا مسخره شدن

اختلال شخصیت اجتنابی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت وابسته

•وابستگی شدید به دیگران و احساس نیاز به اینکه مورد مراقبت قرار گیرد.
•نسبت به دیگران رفتار مطیع یا وابسته دارد.
•از اینکه مواظب خودش باشد یا درصورت تنهایی از خود دفاع کند می ترسد
•کمبود اعتماد به نفس، برای گرفتن کوچک ترین تصمیمات به راهنمایی و تایید دیگران نیاز دارد.
•به سختی میتواند با دیگران مخالفت کند، از مورد تایید واقع نشدن می ترسد
•تحمل برخورد غیر محترمانه و خشونت آمیز حتی وقتی گزینه ی دیگر وجود دارد.
•نیاز مبرم به شروع رابطه ی جدید با پایان یک رابطه ی صمیمی.

اختلال شخصیت وابسته _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

اختلال شخصیت وسواسی

• دل مشغولی شدید به جزئیات، نظم و ترتیب
• کمال گرایی شدید، به طوری که وقتی امر مطلوب به ثمر نرسد پریشان و بیقرار
می شود. مثال حس میکند نمی تواند پروژه را تمام کند چون به استاندارد های مطلوب نخواهد رسید.
•میل به کنترل اشخاص، امور و شرایط و ناتوانی در سپردن امور به دیگران
•نادیده گرفتن دوستان و فعالیت های لذت بخش چون تعهد زیادی به کار یا پروژه دارد.
•نمی تواند اشیای شکسته و خراب را دور بندازد.
•سرسخت و کله شق
•در برابر اخلاق یا ارزش ها منعطف نیست.
•کنترل شدید نسبت به بودجه و خرج پول
•اختلال شخصیت وسواسی با اختلال وسواس فکری_عملی، که نوعی اختلال اضطراب است، یکسان نیست.

اختلال شخصیت وسواسی _ بهترین کلینیک روانشناسی غرب تهران

دکتر ماهرخ حسن زادگان رودسری

فروردین 1400

اینستاگرام ما: http://Instagram.com/Baranmehrabaniclinic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *